นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์นี้

ECCO เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น บริษัททั้งหมดภายใน ECCO (“บริษัทในเครือของ ECCO”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องรักษาข้อมูล ซึ่งระบุหรือสามารถระบุตัวบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีการรวบรวม ใช้ และ/หรือมีการเข้าถึงได้

วิธีการรวบรวม ใช้งาน และแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับบริษัทในเครือ ECCO ที่คุณติดต่อ และวิธีการในการติดต่อ

เว็บไซต์ global.ecco.com นี้ มีการจัดทำและควบคุมโดย ECCO Sko A/S โดยมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark (โดยจะมีการเรียกในที่นี้ว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”)

ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คุณทราบตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎข้อบังคับของสหภาพยุโรปฉบับที่ 2016/679 ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเสริมด้วยข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากเรา หรือบริษัทอื่นในเครือ ECCO และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือที่คุณตกลงเป็นส่วนหนึ่งของการโต้ตอบกับเรา หรือบริษัทอื่นในเครือ ECCO

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเสมอ

1. รายละเอียดการติดต่อกับเรา

1.1. ข้อมูลประจำตัวของผู้ควบคุมและวิธีติดต่อผู้ควบคุม

นิติบุคคลที่รับผิดชอบในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ผู้ควบคุม”) คือ:

ECCO Sko A/S
Industrivej 5, 
6261 Bredebro, 
Denmark

หากคุณมีคำถามใด ๆ หรือต้องการติดต่อเรา สามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้า

ทางอีเมล: contact@ecco.com
ทางไปรษณีย์: ECCO Sko A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark ติดต่อ: ฝ่ายบริการลูกค้า

1.2. รายละเอียดการติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของ ECCO Group

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัทที่ได้รับมอบหมายโดย:

อีเมล: legal@ecco.com
ทางไปรษณีย์: ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark ติดต่อ: เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม

2. วิธีที่เราใช้คุ้กกี้และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อคุณเข้าถึงระบบของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์นี้ จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานบริการต่าง ๆ ของเรา และติดต่อเราได้ เป็นต้น

หากระบบสอบถามข้อมูลจากคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจจำเป็นสำหรับเหตุผลทางกฎหมาย สัญญา หรือในทางปฏิบัติ เราจะระบุไว้อย่างชัดเจนเสมอว่า ข้อมูลนั้นจำเป็นหรือไม่ หากคุณไม่เปิดเผยข้อมูลที่เราถือว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็น อาจเป็นผลให้เราไม่สามารถให้บริการที่คุณต้องการ

วิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเข้าถึงระบบของเรา และบริการที่คุณต้องการใช้งาน

เราทุกคน รวมทั้งบริษัทอื่่นๆ ในเครือ ECCO เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของเรา ดังนั้น เราจึงกำหนดใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เราเชื่อว่าเหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย และป้องกันการสูญเสีย การทำลาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่าง ๆ ได้ที่ด้านล่าง รวมถึงหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่จะได้รับการประมวลผล แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่ได้รับจากคุณโดยตรง วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และกฎหมายพื้นฐานสำหรับการประมวลผล

2.1. ข้อมูลเกี่ยวกับคุ้กกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้จากบุคคลที่ 1 และบุคคลที่ 3 เพื่อปรับเสริมประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติและการตลาด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้และวิธีที่คุณสามารถจัดการและปฏิเสธการใช้งานได้ใน ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้.

2.2. ในกรณีที่ต้องการติดต่อเราผ่านฝ่ายดูแลลูกค้า

เมื่อคุณติดต่อเราผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้า หรือส่งความคิดเห็นหรือคำถามถึงเราทางอีเมล เราจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตอบสนองคำขอของคุณ คุณอาจได้รับการแจ้งขอข้อมูลระบุตัวตนเพิ่มเติม เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และประเทศของคุณ เพื่อช่วยให้เราตอบคำถามของคุณได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น เราอาจแจ้งขอข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลประกอบที่จำเป็นในการตอบกลับคำขอของคุณ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่า ข้อมูลใดที่คุณยินดีแจ้งกับเรา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการดำเนินการตามคำขอของคุณ อาจเป็นผลให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ กฎหมายพื้นฐานสำหรับการประมวลผลดังกล่าว คือมาตรา GDPR 6(1) f) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้บริการลูกค้า ทำความเข้าใจในพฤติกรรมและผลประโยชน์ของลูกค้า และการสร้าง การใช้สิทธิ และ/หรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

เราอาจแจ้งขอข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ หรือข้อมูลหมวดหมู่พิเศษ หากคุณมีการเรียกร้องกับเรา และข้อมูลนั้นจำเป็นสำหรับการสร้าง การใช้สิทธิ หรือปกป้องการอ้างสิทธิ์ กฎหมายพื้นฐานสำหรับการประมวลผลดังกล่าว คือมาตรา GDPR 9(1) f) กล่าวคือการประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับการสร้าง การใช้สิทธิ หรือการปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

2.3. เมื่อเข้าร่วมในการแข่งขันและการสำรวจ

ในบางครั้งเราอาจเปิดโอกาสให้คุณเข้าร่วมในการแข่งขัน การสำรวจ ฯลฯ หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วม เราจะแจ้งขอข้อมูลบางอย่างจากคุณ โดยขึ้นอยู่กับการแข่งขันหรือการสำรวจที่คุณเข้าร่วม แต่อาจรวมถึงชื่อ อีเมล อายุ เพศ ข้อมูลครอบครัว ขนาดรองเท้า ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความต้องการในการซื้อของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้ในการจัดแข่งขันหรือการสำรวจ แต่เราก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านวิจัยตลาดโดยทั่วไปด้วยเช่นกัน และเพื่อปรับแต่งหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งข้อเสนอด้านบริการให้ดียิ่งขึ้นและเหมาะสมกับคุณ กฎหมายพื้นฐานสำหรับการประมวลผลดังกล่าว คือมาตรา GDPR 6(1) a) กล่่าวคือเมื่อคุณเลือกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันหรือการสำรวจ เป็นต้น คุณยินยอมให้การอนุญาต

3. เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่นอย่างไร

เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณ และตอบสนองคำร้อง อีกทั้งดำเนินธุรกิจของเราโดยรวม เราต้องเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม เช่น ซัพพลายเออร์ด้านไอที หน่วยงานตัวแทนด้านการตลาด และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถมั่นใจได้ว่า เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เพื่อให้พวกเขาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบขายตรง นอกเสียจากว่าเราได้รับความยินยอมจากคุณให้ดำเนินการดังกล่าวได้

เมื่อใช้หน่วยงานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา หน่วยงานดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ข้อกำหนดของเราเท่านั้น รวมทั้งเราจะให้หน่วยงานประมวลผลข้อมูลเซ็นสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำรับประกันว่า จะดำเนินการตามมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่กำหนดใช้ และจะมีการปกป้องสิทธิของคุณอย่างเหมาะสม

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ด้านล่างนี้

3.1. หมวดหมู่ผู้รับข้อมูล

หมวดหมู่หลักของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้แก่:

A. ผู้ให้บริการ
เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ของเรา ซึ่งดำเนินการ ดูแลรักษา และ/หรือให้การสนับสนุนระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานไอที เว็บไซต์ของเรา ดำเนินการวิเคราะห์เชิงสถิติ ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า และให้บริการอื่น ๆ ที่สำคัญในนามของเรา

B. บริษัทอื่น ๆ ในเครือ ECCO
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ ECCO Holding A/S ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark และบริษัทอื่น ๆ ซึ่ง ECCO Holding A/S เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลควบคุม เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่เรา

C. ผู้สืบทอดตามกฎหมาย
อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับองค์กรทางกฎหมายอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายโอนธุรกิจหรือการจัดสรรองค์กรใหม่ การจำหน่ายทรัพย์สิน การรวมบริษัท ควบรวมกิจการ หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน

D. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ
นอกจากในกรณีที่คุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการรวบรวม อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์พิเศษ ซึ่งเรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในการระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใดก็ตามที่สร้างความเสียหาย ทำร้าย หรือแทรกแซง (โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) ต่อสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเรา ผู้ใช้ หรือผู้ใดก็ตามที่อาจได้รับอันตรายจากกิจกรรมดังกล่าว หรืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

3.2. การถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม

การใช้ผู้ให้บริการและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทอื่น ๆ ในเครือ ECCO และผู้รับรายอื่น อาจต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจไม่มีข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลดังที่ได้รับการคุ้มครองในเขตอำนาจศาลของคุณ และไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอตามข้อกำหนดโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติ (หรือที่เรียกกันว่า “ประเทศที่สามที่ไม่ปลอดภัย”) ประเทศดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เรากำหนดให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดจะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม เมื่อถ่ายโอนไปยัง “ประเทศที่สามที่ไม่ปลอดภัย” ผ่านข้อปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป GDPR มาตรา 46(2) หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานที่เราใช้ โปรดคลิก ที่นี่ หากผู้รับได้รับการรับรองภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการให้การป้องกันที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปมาตรา 46(2) โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา

หากคุณมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา ตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 (รายละเอียดข้อมูลติดต่อของเรา)

4. วิธีที่เราจัดเก็บและลบข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้ภายในระยะเวลาที่จำกัดตามความจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นั่นหมายถึง เราจะเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่เราให้บริการแก่คุณ และหลังจากนั้นจะจัดเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการยุติข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังหรือตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น หลังจากนั้น เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือปกปิดข้อมูลเพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้อีกต่อไป เราจะลบข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยตามการประเมินตามเหตุผลของเรา ตามเวลาที่มีการรวบรวมหรือด้วยเหตุผลของข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของเรา

หากคุณยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนของคุณในทันที นอกเสียจากว่า เราจะมีเหตุผลทางกฎหมายที่ทำให้เราสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป โปรดดู ส่วนที่ 5 (สิทธิของคุณ และวิธีเพิกถอนความยินยอมและยกเลิกการสมัครรับข้อมูล).

5. สิทธิของคุณ และวิธีเพิกถอนความยินยอมและยกเลิกการสมัครรับข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม สิทธิบางประการอาจมีความซับซ้อนและมีข้อยกเว้น ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณอ่านข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรับคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับคำอธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้ คุณสามารถดูข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสิทธิของคุณได้ด้านล่างนี้

5.1. สิทธิในการเข้าใช้งาน

คุณมีสิทธิในการขอรับคำยืนยันว่า เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ นอกเหนือจากนี้ คุณยังมีสิทธิขอรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ และสิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในบางกรณี

5.2. สิทธิในการแก้ไข

คุณมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล เพื่อแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์

5.3. สิทธิในการขอลบข้อมูล

ในบางกรณี คุณมีสิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกได้ในทันที โดยกรณีดังกล่าวรวมถึง i) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่เป็นเหตุให้ต้องมีการรวบรวมหรือประมวลผล ii) คุณขอเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลที่ต้องได้รับการยินยอม iii) การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบขายตรง และ iv) มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีการยกเว้นสิทธิในการลบโดยทั่วไปบางประการข้อยกเว้นโดยทั่วไปดังกล่าวรวมถึงเมื่อต้องมีการประมวลผล i) สำหรับการใช้สิทธิในการแสดงออกและให้ข้อมูลอย่างอิสระ ii) ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย หรือ iii) สำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

5.4. สิทธิในการจำกัดการประมวลผล

ในบางกรณี คุณมีสิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่มีการจำกัดการประมวลผล เราอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการเฉพาะ i) เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ ii) สำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย iii) เพื่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือ iv) ด้วยเหตุผลด้านประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

5.5. สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ขอบเขตทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลตามความยินยอมของคุณ และการประมวลผลดังกล่าวมีการดำเนินการโดยวิธีอัตโนมัติ คุณมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไปและเครื่องสามารถอ่านได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถใช้สิทธินี้หากส่งผลต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

5.6. สิทธิในการคัดค้าน

คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ แต่เฉพาะภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายสำหรับการประมวลผลกำหนดว่าการประมวลผลที่จำเป็นสำหรับ i) การปฏิบัติงานที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สาธารณะหรือในการใช้อำนาจอย่างเป็นทางการใด ๆ ที่อยู่ใน ECCO หรือ ii) วัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบตามกฎหมายที่ดำเนินการโดยเราหรือบุคคลที่สาม ในกรณีเช่นนี้ เราจะยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ว่าเราสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบธรรมที่น่าสนใจสำหรับการประมวลผล ซึ่งมีผลเหนือผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือการประมวลผลสำหรับการจัดตั้ง การใช้สิทธิ์ หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบขายตรง (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบขายตรง) หากคุณคัดค้าน เราจะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้

5.7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ตามขอบเขตที่กำหนดทางกฎหมายสำหรับการยินยอมให้ดำเนินการประมวลผล คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ทุกเมื่อ

ในกรณีที่คุณเพิกถอนความยินยอม เราจะยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่และในขอบเขตการอนุญาตให้ดำเนินการประมวลผลต่อได้ หรือจำเป็นตามข้อบังคับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่มีผลต่อการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่มีการแสดงความยินยอมก่อนการเพิกถอน

หากคุณเพิกถอนความยินยอมตามที่กำหนดหรือในภายหลังเมื่อถอนความยินยอมอาจเป็นผลให้คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์จากบริการบางส่วนที่เราให้บริการ

5.8. สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล

คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณได้ตลอดเวลา หน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลในเดนมาร์กคือ

Danish Data Protection Agency,
Borgergade 28,5.,
1300 Copenhagen K,
Denmark
www.datatilsynet.dk

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือข้อมูลที่คุณได้รับจากเรา โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อเราจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถใช้สิทธิของคุณและติดต่อเราได้ทุกเมื่อ

โปรดติดต่อเราตามวิธีการติดต่อที่เราแสดงรายการไว้ใน ส่วนที่ 1 (รายละเอียดข้อมูลติดต่อของเรา) โปรดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ รวมถึงชื่อ-นามสกุล และที่อยู่อีเมล เพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้ เราจะตอบกลับคำขอของคุณในทันที

6. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เราอาจแสดงลิงค์ให้กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้นี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีที่มีการดำเนินการจากบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของเรา ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์อื่นๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อน

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบบางส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ข้อมูลในที่นี้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเสริมด้วยข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากเราหรือบริษัทอื่นๆ ในเครือ ECCO ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือที่คุณตกลงเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารกับเราหรือ บริษัทอื่นในเครือ ECCO

หากคุณยินยอมที่จะรับจดหมายข่าวและข้อมูลอื่นๆ จากเรา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยตรงทางอีเมล

เวอร์ชัน 08/2019