ECCO Group - กลยุทธ์ด้านภาษี - 2020

บทนำ

ECCO Group ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 โดย Birte และ Karl Toosbuy สำนักงานใหญ่ของ ECCO Group ตั้งอยู่ที่เมือง Bredebro ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเดนมาร์ก

โมเดลธุรกิจของ ECCO มีความเป็นเอกลักษณที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมรองเท้าเพราะ ECCO เป็นเจ้าของห่วงโซ่อุปทานในทุกขั้นตอนรวมทั้งการจัดจำหน่าย “รองเท้าของเรา” ECCO Groupดำเนินธุรกิจในตลาดรองเท้าส่วนใหญ่ (รองเท้าผู้ชายรองเท้าผู้หญิง และ รองเท้าเด็ก) และในบางภาคส่วนของตลาดรองเท้ากีฬา (รองเท้ากอล์ฟ, รองเท้าใส่กลางแจ้ง และ รองเท้าใส่เดิน)

ผลิตภัณฑ์ ECCO มีจำหน่ายในร้านค้า 2,100 แห่งทั่วโลก และดำเนินการโดยบริษัทที่ ECCO เป็นเจ้าของ กิจการร่วมค้า และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยมีการจำหน่ายในหลายช่องทาง เช่น ขายปลีกและขายส่ง

นี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักจริยธรรมที่ “ECCO จะสามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ด้วยการมีคู่ค้าที่ดี…” ซึ่งดูได้จากวิธีการจ่ายภาษีโดยทั่วไปของ ECCO ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี 100% ในทุกที่ที่ ECCO ดำเนินการ ECCO ถือว่าการจ่ายภาษีเป็นการตอบแทนชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าทางสังคม

การจัดการความเสี่ยงและการจัดการด้านการกำกับดูแล

การจัดการเรื่องภาษีประจำวันดำเนินการโดย Group Tax ที่สำนักงานใหญ่ ECCO Group Tax ขึ้นตรงต่อรองประธานฝ่ายภาษีกลุ่ม ซึ่งร่วมกับคณะกรรมการภาษีของ ECCO เป็นผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ด้านภาษีและการจัดการความเสี่ยงด้านภาษีสำหรับ ECCO Group

โดยเป็นความรับผิดชอบของ Group Tax ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ECCO เป็นไปตามข้อกำหนดในทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษี แต่ยังรวมถึงธุรกิจของ ECCOพื่อดำเนินธุรกิจอย่างประหยัดภาษีสูงสุด Group Tax จะปฏิบัติตามกฎหมายภาษี โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า ECCO เป็นไปตามกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องในเรื่องการชำระเงินและการยื่นแบบแสดงรายการ

การวางแผนด้านภาษี

วัตถุประสงค์ของECCO คือต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แนวทางโดยรวมคือการตอบสนองความต้องการทางการค้าของธุรกิจในลักษณะที่ประหยัดภาษีมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย กลยุทธ์คือการจ่ายภาษีให้ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

ECCO จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 101 ประเทศทั่วโลก ECCO ไม่เคยใช้กลวิธีเลี่ยง (เพื่อจ่ายภาษีน้อยหรือไม่ต้องจ่ายเลย) เพื่อหนีภาษี โครงสร้างธุรกิจของ ECCOได้รับการขับเคลื่อนโดยการพิจารณาเชิงพาณิชย์เท่านั้น

ECCO ตระหนักดีว่า การตัดสินใจทางธุรกิจทั้งหมดได้รับผลกระทบจากภาษีและความเสี่ยงด้านภาษี ดังนั้น ECCO จึงปฏิบัติตามข้อกำหนดภาษีและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงพยายามหลีกเลี่ยงข้อพิพาทหรือความเสี่ยงทางภาษีในอนาคต เช่น หากเป็นไปได้ ECCO จะทำข้อตกลงการกำหนดราคาล่วงหน้า (APA) เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษี

ทัศนคติต่อความเสี่ยง

ECCO ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนภาษีเชิงรุก แต่ใช้แนวทางอนุรักษ์นิยม ECCO Group จะเลือกวิธีการที่ประหยัดภาษีที่สุด แต่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสมอ กลยุทธ์ภาษีคำนึงถึงผลประโยชน์ของ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

ECCO ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดภาษีมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ECCO จึงพยายามดำเนินการในเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าชำระภาษีทั้งหมดตามเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายในประเทศที่ ECCO ดำเนินการ ทัศนคติต่อความเสี่ยงด้านภาษีอยู่ในระดับต่ำและนี่คือเหตุผลที่ ECCO พยายามปฏิบัติตามในทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษี ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ECCO จะพิจารณาข้อตกลงการกำหนดราคาล่วงหน้า (APA) เพื่อลดความเสี่ยงด้านภาษีและหลีกเลี่ยงข้อพิพาท

การดำเนินการกับหน่วยงานด้านภาษี

จากหลักจรรยาบรรณของ ECCO: ไม่ว่า ECCO จะดำเนินการที่ใดในโลก จะดำเนินการตามหลักการที่กำหนดว่าเราจะปฏิบัติตนในลักษณะที่ถูกต้องและเหมาะสม นี่คือสิ่งที่สืบทอดกันมาของเราในฐานะบริษัทเดนมาร์ก”

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนานี้ ECCO มุ่งเน้นการปฏิบัติตามหน่วยงานด้านภาษีทั่วโลก (เช่น HRMC, IRS และ SKAT) ด้วยการปฏิบัติตามอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ของ ECCO Group Tax ที่จะแสวงหาการเจรจาที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์กับหน่วยงานด้านภาษีทั้งหมดอย่างโปร่งใส

ECCO เปิดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การรายงานแยกตามประเทศ หากสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อการแข่งขันทางธุรกิจ

ECCO มีความประสงค์ที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านภาษีในเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อพิพาท

หมายเหตุ

ECCO เผยแพร่กลยุทธ์ภาษีนี้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร วรรค 16(2) ของตาราง 19 ของพระราชบัญญัติการเงิน 2016 ว่าด้วยการเพื่อเผยแพร่กลยุทธ์ภาษีกลุ่มในปีการเงินปัจจุบัน (2020)